PROTECCIÓ DE DADES

Gruas constructora pren la protecció de les seves dades personals molt seriosament i estrictament observa els reglaments de la legislació de protecció de dades.

Les dades personals són detalls de les circumstàncies personals o materials d’una persona física identificada o identificable. Aquests inclouen informació tal com el seu nom, adreça, número de telèfon o data de naixement. La informació que no està directament relacionada amb la seva identitat real, per exemple, pàgines web favorites o el nombre d’usuaris d’un lloc, no són dades personals.

En aquesta pàgina web, les dades personals es recullen només en la mesura que sigui tècnicament necessari. Sota cap circumstància les dades recollides venuts o transmesos a tercers per altres raons.

La següent declaració li dóna una visió general de com garantim aquesta protecció i quin tipus de dades es recullen amb quin propòsit.

Tractament de la informació en aquest lloc web

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), M. Y J. GRUAS S.A. declara haver adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries, exigides per la mateixa.

Les dades de caràcter personal que M. Y J. GRUAS, S.A., d’ara endavant “M. Y J. GRUAS, S.A.“, recull a la seva pàgina web, http://www.gruasconstructora.com i en especial, les dades de client introduïts durant el procediment de contractació, són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en els fitxers corresponents, denominats CLIENTES i / O PROVEEDORES, degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi amb M. Y J. GRUAS, S.A. així com l’acompliment de les tasques d’informació, millora de la qualitat dels serveis, comercialització, enviament de butlletins comercials i altres activitats similars, pròpies de M. Y J. GRUAS, S.A.
Les dades de caràcter personal tractades en els fitxers CLIENTES I CLIENTES POTENCIALES únicament seran cedides a aquelles entitats nacionals o internacionals que sigui necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a les finalitats anteriorment exposades.

El client, en emplenar el formulari de contractació, autoritza que aquestes dades per motius tècnics i operatius, siguin transferits, publicats, processats i emmagatzemats en aquests organismes.
El client reconeix i accepta que els proveïdors tècnics d’alguns productes, de forma excepcional i si fos necessari per resoldre qualsevol incidència de tipus tècnic, podran accedir de manera remota al servidor físic en el qual es trobi allotjat el producte i, per tant, al contingut del mateix. Arribat el cas, les seves accions es limitarien a l’execució dels treballs necessaris per a resoldre la incidència, sense utilitzar la intervenció ni les dades a les que poguessin tenir accés per altres fins.
M. Y J. GRUAS, S.A. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques, haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

En aquells casos en què M. Y J. GRUAS, S.A. figura com a encarregat del tractament, assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que es recullin en el contracte celebrat a l’ efecte.

En aquest sentit, el client autoritza a M. Y J. GRUAS, S.A. en la seva qualitat d’encarregat de tractament, a subcontractar amb tercers els serveis d’emmagatzematge i custòdia de les còpies de seguretat de dades, en aquells casos en què així sigui necessari, respectant en tot cas les obligacions imposades per la LOPD i la seva normativa de desenvolupament .
El client podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, reconeguts a la LOPD. L’exercici d’aquests drets podrà realitzar-ho mitjançant sol·licitud escrita dirigida a M. Y J. GRUAS, S.A. en la següent adreça: CR Nacional 230, KM, 14,5. 25125 Alguaire (Lleida). També, es poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix, disponibles per a la consulta a http://www.agpd.es/.
M. Y J. GRUAS, S.A. no es fa responsable de l’incompliment que del que disposa la LOPD, faci el client en la part que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució d’aquest contracte. Pel que, cadascuna de les parts no es farà responsable de l’incompliment que d’aquesta norma, faci l’altra.

El client manifesta que totes les dades facilitades per ell, són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant, a M. Y J. GRUAS, S.A. qualsevol modificació de les mateixes. El client respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos.

Més Informació

La seva confiança és important per a nosaltres, així que estem encantats de respondre qualsevol pregunta que pugui tenir sobre el tractament de les seves dades personals. Si vostè té alguna pregunta que no estan coberts per aquesta declaració de privacitat o desitja informació més detallada sobre qualsevol assumpte, si us plau no dubteu en ficar-vos en contacte.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

CERRAR