Encarregat/da d’Edificació

 ENCARREGAT/DA EDIFICACIÓ 

Ubicació: Catalunya 

Estudis: CFGS edificació 

Experiència mínima: 3 anys 

Requisits: 

– Imprescindible comptar amb experiència en el sector de la construcció 

– PRL nivell bàsic de la construcció (60H) 

– Persona amb capacitat per treballar en equip, dinàmica, amb iniciativa pròpia i meticulosa en el treball 

Actualment, estem cercant el perfil d’encarregat/da d’edificació per la zona de Catalunya. 

Les funcions que hauràs de dur a terme són: 

– Planificar i organitzar els treballs d’obra 

– Organitzar els espais de treball, interiors i exteriors amb afectació directa de l’obra 

– Controlar i supervisar l’execució de l’obra 

– Controlar l’acompliment de la planificació 

– Interpretar els plànols i replantejar les unitats d’obra 

– Organitzar i controlar els grups de treball, assignant tasques als diferents treballadors de l’equip 

– Facilitar assessorament tècnic als treballadors de l’equip 

– Coordinar els treballs amb diferents industrials i subcontractats 

– Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos laborals 

– Controlar els materials, els mitjans i la maquinària d’obra 

– Supervisar i verificar els processos i els resultats dels treballs 

– Controlar la qualitat de les partides d’obra executades 

– Assumir la relació tècnica amb la direcció facultativa i la direcció d’obra 

Oferim: 

– Posició estable en una empresa en creixement 

– Jornada completa 

– Bon ambient de treball