Cap d’Obra Civil

 CAP D’OBRA CIVIL 

Ubicació: Catalunya 

Estudis: ITOP, Enginyeria de camins, canals i ports 

Experiència mínima: 3 anys 

Requisits: 

– Imprescindible comptar amb experiència en el sector de la construcció 

– Persona amb capacitat per treballar en equip, dinàmica, amb iniciativa pròpia i meticulosa en el treball 

Actualment, estem cercant el perfil de cap d’obra civil per la zona de Catalunya. 

Les funcions que hauràs de dur a terme són: 

– Control diari de la producció de l’obra 

– Control diari dels agents que intervenen en l’obra 

– Vetllar pel compliment de la planificació i dels costos, així com els estàndards de qualitat i seguretat establerts. 

Oferim: 

– Posició estable en una empresa en creixement 

– Jornada completa 

– Bon ambient de treball