Circuit de Catalunya

Construïm un nou edifici d’hospitalitat i serveis dins del Circuit de Barcelona-Catalunya, situat en el terme municipal de Montmeló. L’edifici està situat enfront de la recta principal del circuit, i acollirà un estacionament cobert, una planta d’hospitalitat amb serveis higiènics i zona de servei d’àpats, i una tercera planta i una coberta sense un ús específic.