...

INAUGURACIÓ VARIANT ARTESA DE SEGRE

El passat 17 de març vam inaugurar la variant del Pas de Comiols, a Artesa de Segre. El condicionament d’aquesta variant, suposa una millora en el tram comprès en l’itinerari Artesa de Segre – Tremp, millorant les comunicacions al Pirineu.
En l’acte inaugural hi ha assistit el conseller de Territori Juli Fernàndez, el qual ha remarcat la reducció de trànsit i d’emissions de CO₂ que suposarà l’obertura d’aquesta variant a Artesa de Segre.
Els treballs que hem dut a terme han inclòs, a banda dels moviments de terres i la configuració de la plataforma i pavimentació de la carretera, la construcció d’un pas inferior, el qual dona continuïtat a un camí, i un calaix que facilita el drenatge i el pas de la fauna de la zona.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.