ESTABILITZACIÓ D’EMERGÈNCIA A GARCIA

Gruas Constructora s’encarrega de l’estabilització d’un terraplè de la carretera C-12 a Garcia, Tarragona.

Degut al seu lamentable estat, el departament de Territori ha declarat d’emergència l’execució de l’estabilització d’aquest terraplè. Les obres contemplen diverses actuacions, entre les quals es troben la millora de la capacitat portant del terraplè, el trasllat del tub de clavegueram ubicat en el terraplè existent i la reposició del ferm que ha estat afectat.

Així doncs, aquestes actuacions milloraran la seguretat viària de l’Eix de l’Ebre.