...

RAMBLA DE LA GIRADA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Finalitzades les obres de reurbanització sostenible de la rambla de la Girada, a Vilafranca del Penedès.

Per a reurbanitzar la rambla, es maximitza la superfície verda i l’ús de paviment drenant, el qual reté i infiltra l’aigua de la pluja dins de l’àmbit, afavorint la biodiversitat i mitigant la calor. També s’ha col·locat mobiliari urbà, enllumenat públic, passarel·les d’accés i nova vegetació, entre d’altres.

Ara la Rambla s’ha convertit en un corredor verd que connecta amb l’Eix de la via i altres zones residencials, afavorint la cohesió social i la descarbonització, i garantint l’accessibilitat universal.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.