CAP LA FLORIDA

GRUAS Constructora ha executat les obres del nou Centre d’Atenció Primària de la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat, en un local que estava en desús des de la seva construcció.

Amb una superfície de gairebé 1500 m², el CAP disposa de consultes de medicina general i d’especialistes, així com una zona de presa de mostres. A més, s’hi ha fet una aula, vestidors i despatxos pel personal sanitari. A la coberta, hi ha dues centralitzacions per la maquinària del clima, cobertes per panells solars fotovoltaics. Pel que fa a les portes, revestiments i mostradors de fusta, s’han dut a terme a Fustecnia, empresa que forma part del grup GRUAS.

Aquest nou centre permetrà descongestionar els centres de salut actuals, així com contribuirà a reduir les desigualtats en salut i potenciar l’atenció comunitària, social i sanitària a la zona.