...

CAP LA FLORIDA

GRUAS Constructora ha executat les obres del nou Centre d’Atenció Primària de la Florida, a l’Hospitalet de Llobregat, en un local que estava en desús des de la seva construcció. Amb una superfície de gairebé 1500 m², el CAP disposa de consultes de medicina general i d’especialistes, així com una zona de presa de mostres. […]

INAUGURACIÓ PARADES D’AUTOBUSOS A FALSET

S’inauguren les noves parades d’autobusos interurbans a Falset, millorant notablement la comoditat de les persones usuàries. Entre les actuacions dutes a terme, s’ha eixamplat la vorera per tal d’acollir diversos autobusos i s’hi ha construït un edicle, millorant també l’entorn d’aquestes. A més, s’han millorat les facilitats per les persones amb mobilitat reduïda i s’han […]

GRUAS CONSTRUCTORA SE SUMA AL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Com a part del nostre compromís amb la responsabilitat social, Gruas Constructora se suma a la campanya anual del Gran Recapte d’Aliments, per ajudar a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Aquest any, la recollida física d’aliments es va fer el passat 24 i 25 de novembre. Tal com es reflecteix en […]

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Durant aquest any s’han estat duent a terme diverses actuacions al circuit de Barcelona-Catalunya, al municipi de Montmeló. Entre aquestes actuacions, s’ha construït un edifici d’hospitalitat, situat davant la recta principal del circuit. L’edifici acollirà, entre d’altres, un aparcament cobert, una planta d’hospitalitat amb serveis higiènics i de càtering i una coberta transitable per l’organització […]

INAUGURACIÓ DE LES PISCINES DE TORRE-SERONA

El 18 d’agost vam celebrar la inauguració de les piscines de Torre-serona, a la comarca del Segrià. En l’acte, es va destacar la importància de l’espai com a refugi climàtic i de trobada veïnal, minorant el risc de despoblament del petit municipi. En aquest projecte, s’ha dotat al poble d’un nou vial accessible a la […]

RAMBLA DE LA GIRADA A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Finalitzades les obres de reurbanització sostenible de la rambla de la Girada, a Vilafranca del Penedès. Per a reurbanitzar la rambla, es maximitza la superfície verda i l’ús de paviment drenant, el qual reté i infiltra l’aigua de la pluja dins de l’àmbit, afavorint la biodiversitat i mitigant la calor. També s’ha col·locat mobiliari urbà, […]

EIX VERD DEL CARRER GIRONA

Les obres del carrer Girona de Barcelona, entre l’avinguda Diagonal i el carrer Aragó, han estat finalitzades. Aquesta transformació ha format part del projecte “Superilla”, el qual prioritza les zones d’estança i més verdes, permetent desplaçar-se i passejar amb comoditat, confort i seguretat, a més de reduir la contaminació ambiental i acústica. Soterrades per l’asfalt, […]

ESTABILITZACIÓ D’EMERGÈNCIA A GARCIA

Gruas Constructora s’encarrega de l’estabilització d’un terraplè de la carretera C-12 a Garcia, Tarragona. Degut al seu lamentable estat, el departament de Territori ha declarat d’emergència l’execució de l’estabilització d’aquest terraplè. Les obres contemplen diverses actuacions, entre les quals es troben la millora de la capacitat portant del terraplè, el trasllat del tub de clavegueram […]

REHABILITACIÓ DEL FERM DE L’AUTOVIA A-2

GRUAS Constructora s’encarrega de la millora del ferm de l’autovia A-2, al tram de Cervera, una de les actuacions més demandades en els municipis de la Segarra a causa del seu deteriorament. Durant el procés, es farà una rehabilitació superficial del ferm en ambdues calçades i, a més, una rehabilitació estructural dels carrils drets de […]

INAUGURACIÓ CAI LA MARINA

El passat 28 de març vam inaugurar el Centre d’Atenció Integral (CAI) de la Marina, situada als Jardins de Cal Sèbio, en un acte al qual va acudir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Amb una superfície total de 1.593,57 m₂, es segueixen els criteris de sostenibilitat en tot el cicle de vida de l’edificació, utilitzant […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.