Edificació

Construïm diferents tipologies d’edificacions, destinades al sector públic i al privat. Optimitzem els sistemes constructius amb la finalitat d’obtenir els millors resultats pel que fa a la qualitat i el cost.

Amb la nova incorporació de Fustècnia en el nostre grup empresarial, afegim empreses especialitzades en tecnologia de la fusta per a adaptar-la a l’edificació.

Industrial

No residencial

Residencial

Oficines Bancàries