Empresa

La nostra història

Gruas Constructora, és una empresa familiar d’Alguaire, Lleida, fundada el 1966 i té els seus orígens en feina de moviments de terres i transport. El 1977 es registra a la Indústria amb el número 25/12058 de Lleida.

El 1982 inicia una transformació marcada per una política de creixement, amb l’objectiu de consolidar-se com a empresa destacada en l’àmbit de l’obra civil a escala autonòmica, es dona d’alta com a societat anònima SA, i entra a licitar als concursos d’obres públiques.

El 1985 Gruas Constructora obté la classificació de Contractistes d’Obres de l’Estat, experimentant una considerable evolució en l’execució d’obra pública, potenciant l’especialització en la fabricació d’àrids i mescles bituminoses.

Durant la dècada dels noranta, l’activitat s’incrementa considerablement i es comença un procés d’especialització del departament tècnic, augmentant el número de personal qualificat. Ampliem els serveis amb la nova adquisició de plantes d’àrids i asfalt en calent, i s’obre una delegació a les províncies de Tarragona i Barcelona.

A partir de l’any 2000 s’incrementa la facturació, posicionant la companyia a un nivell òptim en l’obra civil. Concursant en obres públiques juntament amb empreses d’àmbit nacional per assolir una millor classificació i una major distinció dels processos productius.  

El creixement exponencial de l’empresa ens permet la creació de diferents àrees especialitzades en: obra civil, edificació, manteniments i conservació.

Actualment, sumem una plantilla de més de 190 treballadors/as.

Estratègia

El nostre objectiu és augmentar el valor del grup, a través d’un creixement sostenible i la diversificació de sectors.

L’equip humà que disposem és clau en el nostre èxit empresarial, comptem amb professionals qualificats i creiem en el talent i l’especialització.

Ens caracteritzem per la serietat i solvència, que garanteixen la correcta execució de les obres que s’inicien i se centren en l’eficiència, repercutint així en el producte final i en els nostres clients.

Amb delegacions a Lleida, Barcelona i Tarragona, tenim abast en el màxim territori català. Centres de producció i logística (Barcelona, Albesa, Pla de Santa Maria i les Terres de l’Ebre).

La companyia disposa d’un servei integral amb mitjans propis. Una àmplia flota de vehicles i maquinària per donar la màxima utilitat i garantia en obres, serveis, conservació i transport. Disposem de centres de producció i un parc de maquinària molt divers.

Equips per l’extracció i classificació d’àrids.

Equips per la producció i estès de mescles bituminoses.

Equips de reg asfàltic.

Equips pel moviment de terres.

Equips de topografia especialitzats

Àmplia flota de vehicles pel transport.

Grup

Confiem plenament en l’especialització i diversificació per aconseguir l’excel·lència en els projectes. Amb aquest grup empresarial obtenim l’especialització per les diferents àrees de negoci i amb elles poder crear sinergies internes i fins i tot amb empreses privades que estan fora del grup.

Sistemes de Gestió

Creiem fermament en la gestió responsable dins de l'empresa per garantir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

El compromís de Gruas amb les certificacions és molt alta. Arribar a les exigències en cada certificació reafirma el nostre compromís per una correcta gestió i així garantir la sostenibilitat dins de l’empresa.

La responsabilitat empresarial es construeix des dels fonaments, aquestes polítiques de qualitat i sostenibilitat estan al pla estratègic de l’empresa, amb l’objectiu de definir unes actuacions que passen des de direcció fins al personal, i a totes aquelles empreses que es relacionen amb el grup.

Canals de comunicació

Propostes de millora

Des del departament de prevenció de riscos laborals, medi ambient i qualitat us convidem que comuniqueu els aspectes, que en la vostra opinió, podrien ser millorats quant a la Seguretat i Salut dels treballadors de l’empresa. Podeu fer suggeriments de qualsevol tipus o tema, com: EPI’s, roba laboral, condicions de treball, condicions de seguretat d’obra, maquinària i manteniment, etc…

Bústia de denuncies

El canal de denúncies de l’empresa és un mitjà de comunicació confidencial i segur que permet als empleats, clients, proveïdors i altres parts interessades reportar qualsevol conducta irregular o contrària a l’ètica, la legalitat o els valors de l’organització.

Compliance

La integritat i la responsabilitat són els pilars fonamentals de la nostra activitat empresarial

Per això, hem elaborat aquest codi ètic que recull els compromisos i les normes de conducta que han de seguir tots els que formen part de GRUAS: directius, treballadors, proveïdors, clients i col·laboradors externs. El codi ètic és obligatori i el seu incompliment implicarà sancions. Tots els responsables de GRUAS s’encarregaran de difondre i fer complir el codi ètic en els seus respectius àmbits.

Comunciats

En aquesta secció trobarà els comunicats importants del grup. Aquí podrà consultar les convocatòries de la junta general d’accionistes, resultats financers, esdeveniments corporatius i altres informacions d’interès.