Tecnologia i producció

Estem especialitzats en la producció de materials, com els àrids i les mescles bituminoses. Apostem pel reciclatge i els materials sostenibles, com la fusta, buscant la millor opció en innovació i medi ambient.

Àrids

La nostra divisió d’Àrids Albesa, està especialitzada en la producció d’àrids de tipus poligènic, són adequats per la fabricació de formigons, morters, mescles bituminoses i capes granulars.

A més, comptem amb àrid de tipus porfíric, idoni per a les infraestructures ferroviàries i capes de rodadura d’altes prestacions.

Classifiquem els agregats tant per tipologia com per grandària, i de les sorres resultants de la classificació.

Mescles Bituminoses

Estem certificats en la fabricació de mescles bituminoses en calent i reciclades per la seva posterior extensió a l’obra. Disposem d’equips propis que garanteixen el lliurament del producte en òptimes condicions, així com una perfecta extensió de la mescla bituminosa. Tenim una àmplia gamma de maquinària per cobrir les necessitats de cada projecte.

Totes aquestes mescles i processos els desenvolupem a la nostra planta pròpia situada a Tarragona, dins de la divisió Tarraco Asfalts.

Regs Asfàltics

Depèn del nombre de capes que es vulguin utilitzar en els regs asfàltics, executem diferents tractaments: STS (simples), DTS (dobles) i TTS (triples). Els beneficis d’aquests tractaments inclouen una conducció més segura pels vehicles, un estalvi en el cost del transport, rodadures sense aportació estructural, una protecció del paviment en condicions climàtiques adverses, una reducció del soroll i aixecament de pols al circular.

Ens esforcem per oferir als nostres clients els millors productes del mercat, paviments viables i sostenibles.

Fusta

La construcció amb estructures de fusta continua creixent i són altament demandades pels nostres clients. Presenten un millor aïllament tèrmic i un major estalvi energètic, per això cada vegada és més freqüent l’ús de la fusta com a material de construcció al nostre país.

Amb la nova incorporació de Fustècnia al nostre grup empresarial, amb la missió de resoldre tota mena de construccions fent servir aquest tipus de material.

Disposem del certificat el FSC (Certificació de traçabilitat de la fusta). Perquè creiem que com més fusta certificada s’utilitza en la construcció, més i millors masses forestals hi haurà al planeta gràcies a la correcta gestió.

Tractament Integral de Lixiviats

Els lixiviats són líquids altament contaminants que s’han filtrat a través de residus sòlids, per l’efecte de la percolació de l’aigua, juntament amb diverses reaccions químiques de la matèria orgànica en descomposició i altres compostos. Aquests líquids es generen als abocadors, plantes de producció o transferència de residus, feralleria, banys de metalls, etc. Aquests líquids contenen tanta matèria en suspensió com dissolta, i si no es recullen i tracten correctament, el medi ambient i la salut pública poden estar en greu perill.

Pels tractaments TIL tenim un grup de treball específic on ens desplacem per fer la seva recollida i posteriorment el seu tractament.