noticies_velles_cat

Carrils Bici BCN

Durant els mesos de novembre i desembre, es van dur a terme diferents remodelacions ens alguns carrils bici de Barcelona.

noticies_cat, noticies_velles_cat

Camp del C.F. Juneda

El passat diumenge Juneda inaugurà la nova gespa artificial en el seu terreny de joc i acte seguit es va cel·lebrar un partit.

Imatges cortesia del C.F. Juneda

noticies_cat, noticies_velles_cat

Finalització espai de lleure de l’Arboç

Durant el mes de Novembre, es van finalitzar l’àrea de lleure de l’Arboç, remodelant tota la zona de les piscines. El disseny i l’integració amb el medi que l’envolta, es un clar treball que no hagués estat possible sense el nostre equip humà.

noticies_cat, noticies_velles_cat

Premi Repsol

Un any més Repsol ha celebrat la Reunió General de Coordinació d’Activitats Empresarials, un acte que ha servit per informar de les fites assolides en Seguretat i Medi Ambient durant l’exercici 2016, així com per establir els Objectius per a aquest any 2017 i les grans línies estratègiques de la companyia en aquestes matèries. En la mateixa reunió s’ha expressat el reconeixement en matèria de seguretat a les empreses que més han destacat durant el 2016.

Les empreses col·laboradores premiades en l’edició d’aquest any per una millor gestió en matèria de seguretat laboral han estat Eserman, Depisa i MJ Gruas que a l’acte de lliurament han expressat les claus de la seva gestió en matèria de seguretat. Des de Repsol s’ha valorat la implicació, la proactivitat i el compromís de les companyies en la realització d’activitats preventives dins del Complex Industrial.

Així mateix, s’ha fet entrega d’un Diploma de Reconeixement en matèria de seguretat i medi ambient a l’empresa MASA, pel “seu compromís, constància, proactivitat i implicació que li han permès establir i consolidar, durant els últims anys, l’estàndard en seguretat i medi ambient millor valorat del Complex Industrial de Repsol a Tarragona”.

La reunió ha comptat amb la presència d’aproximadament 180 assistents pertanyents a un centenar d’empreses col·laboradores de Repsol. A la trobada van assistir també els gerents de les mútues, dels Serveis de Vigilància de la Salut de SPA (Serveis de Prevenció Aliens) i els gerents, els caps d’obra i els tècnics de prevenció de les empreses que treballen al Complex Industrial de Repsol a Tarragona.

noticies_cat, noticies_velles_cat

Ajuntament de Torreserona

El passat 6 de Novembre, es va inagurar l’Ajuntament de Torreserona. El disseny i l’integració amb el medi que l’envolta, es un clar treball que no hagués estat possible sense el nostre equip humà.

noticies_cat, noticies_velles_cat

Gran Recapte

El divendres 25 de Novembre i dissabte 26, Gruas Constructora va col∙laborar amb el Gran Recapte de Catalunya realitzant la recollida d’aliments als supermercats per portar‐los al centre de distribució. El Gran Recapte és possible gràcies a la col∙laboració desinteressada de milers de ciutadans que dediquen el seu temps, durant un cap de setmana al Banc dels Aliments, a banda d’institucions i empreses com Gruas Constructora que col∙laboren oferint els seus serveis. Us animo a entrar a la pàgina web www.granrecapte.com/es/ on trobareu més informació.

noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL

Totes les persones treballadores tenen dret a ser tractades amb dignitat, a què es respecte la seua integritat moral i a la no discriminació. Per a que l’entorn laboral garanteixi aquests drets, GRUAS CONSTRUCTORA es compromet a crear un entorn laboral on es respectin la dignitat i la llibertat sexual de totes les persones que treballen a GRUAS CONSTRUCTORA.

Per aquest motiu, GRUAS CONSTRUCTORA assumeix que les actituds d’assetjament suposen una vulneració a la dignitat dels treballadors i les treballadores i, per tant, no permetrà ni tolerarà l’assetjament a la treball.

En cas de produir l’assetjament, quedarà garantida l’ajuda a la persona mitjançant el procediment que aquí es regula, i es posaran els mitjans necessaris perquè aquesta situació no es torni a repetir.

Amb aquest protocol es pretén regular la problemàtica de l’assetjament sexual en l’entorn laboral establint un procediment. Amb aquest procediment s’intentaran prevenir, mitjançant la formació, la responsabilitat i la informació, aquestes situacions i, en el cas que es produeixi la situació, donar una ràpida resposta a les reclamacions d’aquest àmbit, sempre amb les degudes garanties, dins el marc de les normes constitucionals, laborals i dels drets fonamentals del treball.

PROTOCOL D'ASSETJAMENT SEXUAL
noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

PROTOCOL DE LLENGUATGE NO SEXISTA

Un dels valors que representen a GRUAS CONSTRUCTORA és el nostre compromís amb les persones que formen la nostra plantilla i per tant, amb el principi d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe. Aquest compromís té el seu reflex en les diferents accions positives que estem desenvolupant amb el suport de totes i tots i on, per seguir avançant en aquest camí, una mesura més, ha consistit en el disseny d’un Manual d’Ús de Llenguatge No Sexista i la seva distribució interna. Com és ben sabut, la concepció que tenim del món i, per tant, de les relacions que en ell establim les persones, troben la seva millor expressió -i mai millor dit- en l’ús que fem de la llengua.

A GRUAS CONSTRUCTORA apostem de manera inconfusible per la igualtat i, coherentment, volem fer que la llengua sigui un lloc de trobada i de no discriminació.

PROTOCOL DE LLENGUATGE NO SEXISTA
noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

Pla d’igualtat d’oportunitats de gènere

Gruas Constructora a través del seu Pla d’Igualtat, ha apostat per incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió de l’empresa per tal de garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació de les dones de totes les edats i condicions en tots els àmbits, així com introduir el Principi d’Igualtat d’Oportunitats i Tracte com una màxima de qualitat en la gestió dins de la responsabilitat social corporativa.
Dins de les diverses accions del Pla d’Igualtat de GRUAS CONSTRUCTORA recentment aprovat , hi ha dues accions prioritàries:

  1. Disposar d’un Protocol per la prevenció de situacions d’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe. En aquest protocol s’assenyala el procediment a seguir si un treballador o una treballadora creu que pot estar sent objecte d’assetjament sexual o discriminació per raó de sexe, s’indica com denunciar la situació i a quina persona de referència ha d’acudir.
  2. Disposar d’un Protocol de Llenguatge NO Sexista. En aquest document es donen pautes per utilitzar correctament el llenguatge sense incórrer en un ús discriminatori. Recomanem la lectura d’aquest manual a tota la plantilla, especialment a tot aquell personal amb responsabilitats en l’àmbit de la comunicació.
PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE GÈNERE

Subvenció pel Pla d’Igualtatpla d'igualtat

11 de març de 2016

Llegir més


noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

Xe@c

Xarxa d’Empreses amb Compromís Xe@c

Sessió Formativa ‘Posa’t en valor amb MJ GRUAS’
10 de desembre de 2015

L’empresa constructora MJ Gruas, a través de la seva responsable de Recursos Humans, Marta Escolà i Rosa Cabezas psicòloga i mentora , ha ofert a un grup de 22 persones desocupades (encarregats de la construcció i conductors) la possibilitat de participar en una activitat de dinàmica de grups basada en el mètode ‘Insight discovery’.

Aquesta activitat permet, que parteix de l’autoconeixement, descobrir quines són les potencialitats de cada persona i el que pot aportar a un grup de treball. La idea és que cadascú s’identifiqui amb un color dominant, descobrir les seves qualitats, desenvolupar les seves habilitats, etc.

Per part del SOC aquesta sessió ha comptat amb la participació del Cap del Servei Territorial del SOC a Lleida, el Responsable de l’Àrea de Serveis a l’Empresa de SOC i de les directores i tècniques de les oficines de treball implicades, Lleida i Balaguer, al CIFO de Lleida.