General

Pla d’Igualtat

La Subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, ha rebut aquest matí a responsables de Gruas Constructora, empresa subvencionada per la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per implantar un Pla d ‘Igualtat amb l’objectiu d’afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

El Conseller Delegat de Gruas Constructora, Miquel Turmo Gruas, i la responsable de Recursos Humans de l’empresa, Marta Escolà, han explicat a la Subdelegada les diferents fases i procediment a seguir per la implantació d’aquest Pla d’Igualtat a la constructora, fundada l’any 1966 i amb seu social a Alguaire. L’empresa té actualment una plantilla de 126 treballadors dels quals, un 17,5% són dones.

Gruas Constructora és la única empresa lleidatana de les 135 subvencionades pel Govern de l’Estat a la convocatòria de 2015 per afavorir la implantació de plans d’igualtat en les seves estructures empresarials. D’aquestes 135, 21 són de Catalunya (1 Lleida, 1 Tarragona i 19 Barcelona).

La subvenció concedida és de 6.500 euros i el total concedit a les 135 empreses espanyoles restants és de 799.970 euros. El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat destinarà aquest 2016 una partida de 900.000 euros per facilitar la implantació dels Plans d’Igualtat a les empreses espanyoles, un 12,5% més que al 2015.

La Subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, ha destacat que implantar un Pla d’Igualtat és “una bona inversió per a les pròpies empreses perquè demostren tenir un compromís real en afavorir les polítiques d’igualtat i perquè incrementen en positiu la valoració de l’empresa tant en el teixit empresarial del seu territori com en els de caire internacional”. “Fer-ho –ha afegit la Subdelegada- en una empresa constructora, que és un dels sectors econòmics més masculinitzats o amb menor presència femenina, és francament positiu”.

Inma Manso ha insistit en que “es molt important treballar plegats entre Estat i petites i mitjanes empreses en la tasca de sensibilitzar per aconseguir una igualtat entre dones i homes més real i contribuir a donar visibilitat als esforços de tots en matèria d’igualtat”.

Amb Gruas Constructora ja són 15 les empreses lleidatanes subvencionades en el període 2012-2015 pel Govern de l’Estat per a implantar Plans d’Igualtat. Aquestes empreses han rebut un total 89.460 euros, amb una subvenció mitja que es situa entre els 5.000 i els 6.000 euros per empresa.

General

Reciclatges La Noguera

Reciclatges La Noguera

 
 

RECICLATGES LA NOGUERA disposa d’una Planta de reciclatge i valorització de residus de la construcció situada a la Crta. de Menàrguens LV-9225 km 1,5 25135 Albesa (La Noguera), concretament a la parcel·la 33 del polígon 502 del TM de Albesa, autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya del departament de Territori i Sostenibilitat amb el codi E-1512.14.

RECICLATGES LA NOGUERA ofereix
 • Recollida selectiva de residus de la construcció i demolició
 • Amplia gamma d’àrids reciclats i fresats
 • Servei de transport àgil i proper
 • Col·laboració en realització de projectes lligats a subvencions
 • Arranjament de camins amb utilització d’àrids reciclats
 • Marcatge CE en l’àrid reciclat complint la normativa vigent
 • Professionals qualificats amb anys d’experiència en el sector

Crta. de Menàrguens LV-9225 km 1,5 25135 Albesa (Lleida), parcel·la 33 del polígon 502 del terme municipal d’Albesa Telèfon: 973 186 742 admin@aridsalbesa.com

Reciclatges La Noguera

General

Mescles bituminoses

Estem certificats per la fabricació de mescles bituminoses en calent, la seva posterior estesa en obra i, el fresat del paviment existent per a la seva renovació. La nostra tasca de producció s’ha vist incrementada amb l’aparició de noves tècniques i noves barreges.

Així mateix, comptem amb una flota de camions que garanteixen el lliurament del producte en bones condicions i, un parc de maquinària amb diferents característiques, per adaptar-se a les necessitats de cada tipus d’obra, assegurant la terminació perfecta del paviment.


DECLARACIÓ DE PRESTACIONS DE MESCLES BITUMINOSES
AC 16 SURF 35/50 D
AC 16 SURF 50/70 D
AC 22 BIN 35/50 D
AC 22 BIN 50/70 D
AC 22 SURF 35/50 D
AC 22 SURF 50/70 D
BBTM 11 A 45/80-65 F
AC 22 BASE 35/50 G
AC 22 BASE 50/70 G
BBTM 11 B 45/80-65 M
AC 16 BIN 35/50 S
AC 16 BIN 50/70 S
AC 16 SURF 35/50 S
AC 16 SURF 50/70 S
AC 22 BASE 15/25 S MAM
AC 22 SURF 50/70 S
AC 22 BASE 35/50 S
AC 22 BASE 50/70 S
AC 22 BIN 35/50 S
AC 22 BIN 50/70 S
AC 22 SURF 35/50 S
General

GRUAS CONSTRUCTORA

Gruas Constructora és una empresa constructora que desenvolupa la seva activitat en el sector de la construcció i dels serveis, tant en obres de caràcter públic com privat. El grup empresarial, amb més de 50 anys d’experiència i dedicació, consolida la seva trajectòria gràcies als recursos tècnics i humans que fan possible que sigui una empresa de referència dins el sector.

La nostra millor carta de presentació és el reconeixement extern a través dels certificats de qualitat, les obres realitzades i la satisfacció dels clients.

En temps de globalització –mediambiental, cultural, econòmica–, el desenvolupament i la construcció de les infraestructures fan que els horitzons estiguin cada cop més propers, creant el progrés i llaços d’unió perquè totes les distàncies que ens separen siguin més curtes. El nostre objectiu és el teu objectiu, i treballem cada dia amb l’ambició d’unir horitzons.

Delegació de Lleida
Ctra. Vall d’Aran (N230), km 14,5 25125 Alguaire (Lleida) Telèfon: 973 756 000  gruasconstructora@gruasconstructora.com

Delegació de Tarragona
Av. Sant Jordi 5-9, Esc. A 1er 2ª, 43201 Reus (Tarragona) Telèfon: 977 127 573 gruasconstructora.tarragona@gruasconstructora.com

Delegació de Barcelona
c/ Fructuós Gelabert, 2-4. Edifici Conata, 3ª, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Telèfon: 973 756 000 gruasconstructora@gruasconstructora.com

General

Urbanisme

Abans de construir és fonamental planificar a curt i, sobretot, a llarg termini. Apostem per un creixement sostenible que resolgui les problemàtiques del present i anticipi les del futur.

Les nostres intervencions es cataloguen de la següent manera:

Petita escala
 • Disseny de mobiliari urbà
 • Parcs i Jardins
 • Places
 • Carrers, Passejos, Rambles i Avingudes
Mitjana escala
 • Àrees residencials
 • Condominis
 • Estudis de viabilitat econòmica de projectes immobiliaris
Gran escala
 • Planificació urbana de ciutats i pobles
 • Plans mestres de desenvolupament
 • Gestió urbanística
 • Disseny i planificació urbana
 • Estudis de la sostenibilitat econòmica dels planejaments urbans

General

Reciclats

L’empresa té personal especialitzat i maquinària per a realitzar aquests treballs sobre el terreny, a més de totes les autoritzacions pertinents per a la gestió de tot tipus de residus, inclosos els perillosos.

Els àrids reciclats són el producte final del procés de valorització i reciclatge dels residus de construcció i demolició (RCD). Amb la fabricació i ús d’aquests àrids, es contribueix a la sostenibilitat mediambiental, ja que són el resultat de l’obtenció de nou de matèries primeres partint dels residus produïts en la construcció, donant-los una nova vida, i reduint d’aquesta manera l’abocament i eliminació dels mateixos.

 • RN.01001 TERRES
 • RN.01002 RUNA NETA
 • RN.01003 RUNA MIXTA
 • RN.01004 RUNA BRUTA
 • RN.02001 BARREJA
 • RN.02002 FORMIGONS RECICLATS
 • RN.02003 TOT-Ú RECICLAT (BASES)
General

Canals

L’estacionalitat dels cursos fluvials i la necessitat d’un subministrament regular, exigeixen l’emmagatzematge, control i gestió dels cabals que proporciona la natura.

Per crear xarxes de distribució i evacuació segures i eficients són imprescindibles profunds coneixements hidràulics, les més depurades eines de disseny i les millors pràctiques constructives.Gruas Constructora desenvolupa:

 • Xarxes de reg, fins parcel·la.
 • Xarxes de proveïment, fins connexions domiciliàries.
 • Xarxes de sanejament, gravitatòries i en pressió.
 • Emissaris terrestres i submarins.
 • Tenim una gran trajectòria i un ampli coneixement de les infraestructures hidràuliques, especialistes en l’àmbit de la construcció i el manteniment de xarxes d’aigua.

  General

  Ponts

  Des del Departament d’Enginyeria, infraestructures i Construcció desenvolupem tot tipus de Projectes Ad-Hoc per als clients més exigents. Ja siguin de caràcter públic o privat, orientem els nostres esforços a oferir les millors solucions en el sector d’Obres Hidràuliques.

  Amb un equip jove d’enginyers altament qualificats, portem més de 40 anys aportant solucions en el desenvolupament de noves infraestructures aqüíferes amb un alt component tecnològic. Assessorant a particulars i empreses en l’estudi de tractaments a implantar, optimització de solucions, documents de disseny i especificacions. (Sent, a petició del Client mediadors en la tramitació de permisos amb organismes oficials).

  Tenim una gran trajectòria i un ampli coneixement de les infraestructures hidràuliques, especialistes en l’àmbit de la construcció i el manteniment de xarxes d’aigua.

  General

  Manteniments

  Gruas Constructora es compon d’un excel·lent equip tècnic, amb àmplia i contrastada experiència en temes de manteniments, actualitzant-se contínuament amb equips d’última generació per a l’adequat desenvolupament de les activitats i serveis. La màxima qualitat en el servei és la base de la nostra eficàcia.

  General

  Conservació

  L’auge en l’activitat de conservació i manteniment dels serveis urbans i de les infraestructures ha propiciat l’autonomia i competitivitat de les àrees de conservacions integrals.

  Es persegueix així una major penetració en activitats estratègiques com són la conservació i el manteniment de serveis viaris i aeroportuaris i d’infraestructures, per als quals Gruas Constructora té decidida vocació i els recursos necessaris per a ocupar una posició de lideratge dins el conjunt de societats del seu sector .